X
تبلیغات
زولا

 ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ پنج‌شنبه 15 اسفند 1392 توسط علی رضا بیگی

  نام انگلیسی  :Salook national park

نام فارسی     : پارک ملی سالوک

پارک ملی سالوکدراستان خراسان شمالی بین N3715 تا N3707عرض شمالیE5717 تا E5703طول 

شرقیواقع شدهاست مساحت آن 11670 هکتار میباشد.سالوک در شمال غربی اسفراین قرار دارد.

و دراین منطقه دره‌های زیبا ودیدنی ،توی، زاری،جوزیو چهاربرججنگل‌های پراکنده مشهود است.این 

منطقه  زیستگاه پرندگانو حیوانات بسیاریهمچون آهو، قوچ،میش است و جاذبه‌های گیاهی مانند

گلابیو آلوچهوحشی،زرشک،قره‌میغ، ریخوک زالزالک،نسترن وحشی،افرا کرکو، گز انجیر و گردو است

.درهتوی باطولحدود ‪ ۱۵‬کیلومتر دارای ۱۵‬چشمه دایمی به صورت نهر است که منظره‌های بسیار زیبا

و دیدنی رابوجود آورده است. ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 توسط علی رضا بیگی

منطقه امن (پارک ملی سالوک )

   براساس مصوبات جاری 20 درصد مساحت هر یک از مناطق حفاظت شده به منظورتامین امنیت

بهتروحوش و حفظ ارزشهای اکولوژیکی آن تحت عنوان منطقه امن بطور کامل قرق گشته وحفاظت

میگردد.بر این اساس در سال1357 منطقه امنسالوک با وسعت تقریبی ۱۱۶۷۰هکتارانتخاب و مورد

تصویب قرارگرفت . حدود 13سال  قرق و حفاظت کامل این منطقه سبب رشد غنای طبیعی آن گشته 

و به همین دلیل در سال 1380 به خاطر ویژگیهای با ارزش ا کولوژیکی آن به سطح پارک ملی ارتقاءیافت

و در حال حاضر نیز با همین نام تحت کنترل و مدیریت می باشد

                        
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ سه‌شنبه 1 بهمن 1392 توسط علی رضا بیگی

 منطقه حفاظت شده سالوک در شمال غربی شھرستان اسفراین در استان خراسان شمالی بین مدارهای

15/37 تا08/37 در شمالی16/57 تا06/57 طول شرقی قرار گرفته است. سرزمینی کوهستانی با دشت ھای

حاصلخیز و محصور بین دو رشته کوه کپه داغ در شمال، آلاداغ و شاه جھان درجنوب قرار دارد. بلندترین قله

استان «سالوک» نام دارد که ارتفاع آن نزدیک به 3000متر از سطح دریا می رسد.

حد وحدودچھارگانه منطقه سالوک در ادامه مطالب: ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ دوشنبه 30 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

محوطه های باستانی سالوک جزءیکی ازمهمترین پیشینه های تاریخی شهرستان اسفراین:

   شهرستان اسفراین سابقه تاریخی کهنی دارد و آثار بر جای مانده از استقرارهای پیش از تاریخ تا دورۀ 

اسلامی در سراسر این شهرستان نشان از پویایی فرهنگ این خطه در تاریخ ایران زمین دارد. محوطه­ها 

و تپه­ های پیش از تاریخی در بخش های مختلف این شهرستان از جمله محوطه­ های توی 1 و2 ، انجیرلی،

چهل­ دختران و نیز استقرارگاه­هایی همچون اردوگاه اردغانی، که جملگی به دورۀ پیش از تاریخ تعلق دارند، 

نشان­ دهندۀ حضور فعال منطقه در عرصۀ پیش از تاریخ ایران­ زمین هستند. شهرستان  اسفراین در دوره

تاریخی، به­ ویژه در دوره­های اشکانیو ساسانینیز همواره جزو ولایات مهم به شمار می­ رفته و بارها در

متون تاریخی و جغرافیایی از آننام برده شده است. پراکندگی زیاد آثار دورۀ اشکانی و ساسانی در این

منطقه گواه شکوفایی این خطه در آن دوران است. 

 ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ چهارشنبه 25 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

       محیط طبیعی ( سالوک):

    منطقه سالوک از نظر ژئو مورفولوژی به دو واحد کوهستانی و دشت تقسیم می شودکه دوسوموسعت

منطقه را مناطق کوهستانی ویک سوم ان نیز دشت فرا گرفته است اختلاف ارتفاع بین پست ترینمنطقه در

نقطه جنوبی 1210 متر و مرتفع ترین درکوهستانجنوبی 3000متر به حدود 1790متربالغ گرددو ایناختلاف 

ارتفاع اکوسیستم متنوعی را دراینمنطقه ایجاد نموده که به تبع آن به تنوع زیست محیط یه منطقهافزوده

شده به طوری کهبسیاری از گونه های گیاهی مناطق گرم وسرد را در این منطقه میتوانمشاهده کرد. 

  اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب ادامه مطلب...
طبقه بندی:

ارسال در تاریخ جمعه 20 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

مناطق مختلف سالوک (پارک ملی ، حفاظت شده ،منطقه شکار ممنوع )

   بخش شرقی منطقه حفاظت شده سالوک که خود ازسال 1352 تحت حفاظت بوده ،در سال 1381 به

پارک ملی ارتقا یافته است.این منطقه به لحاظ دارا بودن جمعیت قابل توجهی ازحیات وحش در سال  1379

به عنوانمنطقه شکارممنوع مصوب گردید.

        

   اطلاعات بیشتر در ادامه مطالبادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 15 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

      روستاهای پیرامون منطقه(سالوک )

      داخل منطقه مورد مطالعه هیچ‌گونه روستایی وجود ندارد، اما در پیرامون منطقه چندین روستای

 بزرگ وجود دارد که شغل اکثر مردم این روستاها دامداری وزراعت می‌باشد.

    اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب :ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ سه‌شنبه 10 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

شرایط اقلیمی ( سالوک ) 

   اقلیم منطقه سالوک متآثر ازسیستم های آب و هوایی میباشد عمده ترین منشآ بارندگی منطقهرا

می توان جریانهای مدیترانه ای نام برد که توسط بادهای غربی واردمنطقه می شوند.درفصلزمستان 

توده هوای پرفشارسیبری منطقه را تحت تآثیرقرارداده و باعث کاهش درجه حرارت و آغازبارندگی 

زمستانه که بیشتر به شکل برفمی باشد را شامل می گردد.

         

شرایط اقلیمی چهارفصل  در ادامه مطلب:ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 1 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

   زمین شناسی منطقه (سالوک)

    منطقه سالوک بخشی از زون بینالود در البرز شرقی است. از نظر ژئومورفولوژی منطقه سالوک به دو واحد

کوهستان و دشت تقسیم می شود. مرتفع ترین نقطه کوهسالوک می باشد که 3000 متر از سطحدریا ارتفاع

دارد. حداقل ارتفاع منطقه با ارتفاع1080 متر دردشت جنوبی آن که زیستگاه آهو می باشد قرارگرفته است.
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ چهارشنبه 20 آذر 1392 توسط علی رضا بیگی

     منابع آب ودره‌های مهم منطقه (سالوک)

   منطقه ازنظر منابع آب نسبتاً غنی بوده وعلاوه بر تعداد زیادی چشمه درسطح منطقه بعضی از دره‌ها از 

جریانی ثابت طی سال برخوردارندبارش برف و بارانهای متناوب در فصول زمستان و بهاردرارتفاعاتنواحی 

کوهستانی منطقه جریانات سطحی خوبی رادراکثر نقاط تا اوایل تابستان برقرارنموده و پس ازآن چشمه ها 

وآبشارهای متنوعی را درتمام طی سال جریان دارد

   مهمترین این نهرها را می توان به شرح زیر بیان نمود         ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 10 آذر 1392 توسط علی رضا بیگی

جنگلهای منطقه سالوک:

 در گذشته منطقه حفاظت شده سالوک پوشیده ازجنگل‌های انبوه ارس و زالزالک بوده است. که

 این جنگل‌ها توسط انسانهاجهت مصارف خانه‌سازی، سوخت و علوفه تخریب شده است،

        جنگلهای منطقه در ادامه مطالب:ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ پنج‌شنبه 30 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

پوشش گیاهی (سالوک)

  ازنظرپوشش گیاهی منطقه ازتنوع گیاهی بسیارخوبی برخوردارمی باشد. گیاه غالب منطقه درمنه می

باشدکه به صورت درمنه دشتی درقسمت جنوبی و درمنه کوهی درکوهستان‌ های منطقه مشاهده

می شودپس ازدرمنه درمرتبه بعدغالب دیگرمنطقه کلاه میرحسن وگون می باشدکه این دو گونه گیاه

عمدتاًدرکوهستان‌های شمالی منطقه مشاهده می‌شوند.در منطقه سالوک جنگل به معنای واقعی 

وجود ندارد.با این حال دربرخی ازدره‌های منطقه ازجمله دره توی،زاری،دره جوزی، دره چهاربرج جنگل‌های

پراکنده مشاهده می شود. در این مناطق جنگل غالب درختان ارس را تشکیل می دهد.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب : ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

گیاهان ومیوه های داروئی (سالوک ) 

 گیاهان داروئی از ارزش واهمیت خاصی در تامین بهداشت وسلامت جوامع هم به لحاظ درمان وهم

پیشگیری ازبیماریهابرخوردار بوده وهستند. این بخش از منابع طبیعی قد متی همپای بشر داشته ویکی

ازمهمترین منابع تامین غذایی ودارویی بشر در طول نسلها بوده اند.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب ادامه مطلب...
طبقه بندی:

ارسال در تاریخ چهارشنبه 15 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

گیاهان سمی منطقه (سالوک)

  گیاهان سمی این منطقه موجب خسارت زیادی از جمله مرگ و میر ونابودی جانوران منطقه می‌گردد این 

گیاهان در بهار قبل از آن که نباتات علوفه ای دیگر ظاهر شوند پدیدار گشته و مورد چرا واقع میگردند و 

خسارت فراوانی به بار می‌آورند.

  گیاهان سمی منطقه در ادامه مطالب:

   

ادامه مطلب...
طبقه بندی:

ارسال در تاریخ جمعه 10 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

    حیات وحش منطقه سالوک:

   قوچ ومیش اوریال و پازن و بز در کوهستان ها از جانوران شاخص منطقه به شمار می آیند . دیگر 

گونه های مهم جانوری منطقه عبارتند از : پلنگ، گراز، گرگ، روباه، شغال، کفتار، گربه پالاس، سمور

سنگی،تشی،کبک،تیهو، چکاوک، انواع سهره، سلرگپه،بحری، کفچه مار، افعی، مار آتشی و...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 5 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

 تنوع جانوری منطقه ( سالوک )

  منطقه حفاظت شده سالوک یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده ایران از نظر جانوریمی‌باشد.

شرایط اقلیمی دشتی کوهستانی منطقه باعث شده است که این منطقه یکی از متنوع‌ترین زیستگاههای

وحشی ایران به حساب آید.قسمت شمالی آن کوهستانی ومأمن حیوانات گوناگون کوه زی وقسمت جنوب

آن نیز مناسب زیست حیوانات نواحی دشت زی می‌باشد.

بیولوژی و تنوع جانوری منطقه سالوک در ادامه مطالب:ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ چهارشنبه 1 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

عشایر کوچ نشین منطقه سالوک:

 عشایر منطقه همه ساله در فصلهای بهار و تابستان در چراهگاههای  ییلاقی دامنه و ارتفاعات سالوک سپری می کنند

عشایر منطقه سالوک در ادامه مطالب:ادامه مطلب...
طبقه بندی:

ارسال در تاریخ شنبه 20 مهر 1392 توسط علی رضا بیگی
   1      2    >>

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه