محیط زیست

حفاظت از محیط زیست یعنی تداوم سلامت کرۀ زمین

طبیعت

مهرورزی با طبیعت، آموختنی است

تنوع زیستی

تنوع زیستی حکمت مجسم خالق یکتاست 

 محیط زیست

حفاظت از محیط زیست یعنی تداوم سلامت کرۀ زمین
محیط زیست برای همه و همه برای محیط زیست

محیط زیست سرمایه مشترک نسلهای امروز و فردا است

حفاظت از محیط زیست، حمایت از نسل ها

محیط زیست سالم، بستر خلاقیت و نوآوری.

محیط زیست سالم، بستر نوآوری و شکوفایی

محیط زیست سالم یعنی روان و جسم سالم ما
غفلت از محیط زیست مانع دستیابی به اهداف توسعه است 
هرگز از یاد نبریم که همه ما در برابر حفظ محیط زیست مسؤولیم 
حفاظت محیط زیست یعنی هماهنگی بین انسان و زمین

حفاظت محیط زیست، تضمین کننده بقای آینده ما

محیط زیست ما، آینده ما؛ از آن نگهداری کنیم

حفاظت محیط زیست یعنی عدالت بین نسلی

محیط زیست سالم بستر مطلوب برای پرورش نسل فردا

محیط زیست امانت نسلهای آینده در دستهای ماست

حفاظت محیط زیست نیاز به تعهد ملی دارد

محیط زیست محور توسعه پایدار

طبیعت سرسبز، محیط زیست سالم، ارمغان ما به نسل های آینده

حفظ محیط زیست، ضامن بقای حیات

حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و بانشاط به زندگی است

به فردای فرزندانمان بیاندیشیم، زندگی در جهانی پاک و آباد سهم آنهاست

دوستی با طبیعت و محیط زیست را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم 

طبیعت

مهرورزی با طبیعت، آموختنی است

حفظ طبیعت، حفظ زندگی

به خاطر حیات بر روی زمین، با طبیعت دوست باشیم

زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت

حفاظت از ذخائر طبیعی پشتیبان انسان برای فراهم ساختن نیازهای بشری
احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است

طبیعت بکر و زیبا جلوه گاه حکمت الهی است

همراه با طبیعت، همگام با سلامتی 

زمین

فقط یک کره زمین داریم، حفاظت و حمایت ما لازمه بقای آن
زمین پاک، سلامت کودک، آینده روشن

یک زمین بیشتر نداریم، آن را حفظ کنیم

زمین ما، خانه ما؛ در حفاظت از آن کوشا باشیم

زمین خانه ماست، دوستش بداریم

تنها یک زمین داریم، آن را حفظ کنیم

بیایید سبز زندگی کنیم تا زمین را حفظ کنیم

زمین ما، آینده ما؛ آن را حفظ کنیم

زمین برای بقای خود به دست ها، اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد

زمین ما، زیستگاه ما، آینده ما 

درخت

مرگ هر بوته سبز، مرگ ما انسانهاست

درخت ریه سبز حیات

درختان دستگاه تنفسی شهر

توسعه پوشش گیاهی: نیاز امروز، ضرورت فردا 
ریشه زندگی به ریشه درختان متصل است، زندگی را از ریشه نکنیم

تنوع زیستی

تنوع زیستی حکمت مجسم خالق یکتاست

تنوع زیستی پشتیبان انسان برای فراهم کردن نیازهای بشری است

تداوم حیات در گرو حفاظت از تنوع زیستی است

حفظ تنوع زیستی نمادی از توسعه پایدار 

آب، خاک، هوا

آب سرچشمه آبادانی است، در حفظ آن بکوشیم

بیایید از امروز به فکر استفاده بهینه از آب باشیم، فردا دیر است

آب، خاک و هوا موهبتهای الهی اند، از آنها نگهداری کنیم

اتلاف هر قطره آب، تهدید حیات همه موجودات زنده است

با حفظ آب، زندگی را حفظ کنیم

با اتلاف آب امروز، فردا در جهانی خشک زندگی خواهیم  کرد

آب، خاک و هوا سه عنصر اصلی حیات را پاس بداریم

آموزش و فرهنگ سازی کلید کاهش آلودگی هوا

همشهری؛ همت سبز باید، تا شود آبی آسمان شهر ما 
آلودگی هوا جسم و آلودگی صوتی روان را بیمار می کند
 

زباله و بازیافت

بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی

برای حفظ محیط زیست از کیسه های تجزیه پذیر استفاده کنیم

کاهش تولید زباله، ضامن سلامت و بقای انسان و محیط زیست 

اصلاح الگوی مصرف

رواج مصرف زدگی در جامعه به فشار بیشتر بر محیط زیست می‌انجامد
اصلاح الگوی مصرف ضامن سلامت محیط زیست

مصرف بهینه، هوای پاک، انسان سالم                  

                                       
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 1 بهمن 1391 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه