عشایر کوچ نشین منطقه سالوک:

 عشایر منطقه همه ساله در فصلهای بهار و تابستان در چراهگاههای  ییلاقی دامنه و ارتفاعات سالوک سپری می کنند

عشایر منطقه سالوک در ادامه مطالب:

عشایر دارای سه زیست بوم اترک شمالی ، اترک جنوبی و کرمانج غربی می باشد. از مهمترین مراتعییلاقی 

استان مراتع شاه جهان ، سالوک ، کوه گلیل و سرانی ، باغان ، آلاداغ و قور خود و … مراتعقشلاقی شامل 

مراوه تپه استان گلستان ، جیرانسو، گرماب ، راز و جرگلان ، کالیمانی و میاندشت رامی توان نام برد.
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ شنبه 20 مهر 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه