جنگلهای منطقه سالوک:

 در گذشته منطقه حفاظت شده سالوک پوشیده ازجنگل‌های انبوه ارس و زالزالک بوده است. که

 این جنگل‌ها توسط انسانهاجهت مصارف خانه‌سازی، سوخت و علوفه تخریب شده است،

        جنگلهای منطقه در ادامه مطالب:

   جنگل‌ها توسط انسانی جهت مصارف خانه‌سازی، سوخت و علوفه تخریب شده است، سقف 90%

خانه‌های قدیمی روستاهای اطراف منطقه از چوب ارس ساخته شده است. در حال حاضر حدود7500

هکتاراز اراضی منطقه را جنگل‌های تنک از نوع ارس، زالزالک پوشانده است که شامل دره‌های حشی

دره،چهاربرج،زاری، دره سیاه خانه، دره جوزی، دره توی و ارتفاعات پیش قلعه وکوه سالوک می‌باشد.

کل پوشش گیاهان جنگلی منطقه حدود61652/17 درصد می یباشد که در میان گونه‌های جنگلی درخت

ارس با حدود32/12% بیشترین میزان درصد پوشش گیاهی منطقه را به خود اختصاص مییدهد. پس از ارس

گونه‌های زرشک و بید وحشی هر کدام با 81/2% و1% بیشترین میزان پوشش جنگلی را به خود اختصاص

مییدهند.گونه‌های بادمک با 13% درصد و داغداغان با36% درصدکمترین میزان پوشش جنگلی منطقه را

 دارند. ازنظر تعداد، گونه زرشک با حدود 650000 اصله، ارس با500/551 اصله وشیر خشت با 325000

بیشترین تعداد گونهرا دارند

جنگل‌ها توسط انسانی جهت مصارف خانه‌سازی، سوخت و علوفه تخریب شده است  ،سقف 90%

خانه‌های قدیمی روستاهای اطراف منطقه از چوب ارس ساخته شده است                                

                                            
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ پنج‌شنبه 30 آبان 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه