زمین شناسی منطقه (سالوک)

    منطقه سالوک بخشی از زون بینالود در البرز شرقی است. از نظر ژئومورفولوژی منطقه سالوک به دو واحد

کوهستان و دشت تقسیم می شود. مرتفع ترین نقطه کوهسالوک می باشد که 3000 متر از سطحدریا ارتفاع

دارد. حداقل ارتفاع منطقه با ارتفاع1080 متر دردشت جنوبی آن که زیستگاه آهو می باشد قرارگرفته است.
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ چهارشنبه 20 آذر 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه