مناطق مختلف سالوک (پارک ملی ، حفاظت شده ،منطقه شکار ممنوع )

   بخش شرقی منطقه حفاظت شده سالوک که خود ازسال 1352 تحت حفاظت بوده ،در سال 1381 به

پارک ملی ارتقا یافته است.این منطقه به لحاظ دارا بودن جمعیت قابل توجهی ازحیات وحش در سال  1379

به عنوانمنطقه شکارممنوع مصوب گردید.

        

   اطلاعات بیشتر در ادامه مطالب

 پارک ملی سالوک: 

     بخش شرقی منطقه حفاظت شده سالوک که خود از سال 1352 تحت حفاظت بوده ، در سال 1381 به پارک 

ملی ارتقا یافته است.

                          

موقعیت جغرافیایی:

    این پارک با مساحت 8231 هکتار در شمال غربی اسفراین در استان خراسان شمالی قرار دارد  و منطقه دارای 

اقلیم نیممه خشک معتدل است.

پوشش گیاهی:

    از گونه های گیاهی منطقه میتوان  به کلاه میر حسن، گون، زالزالک، زرشک، نسترن وحشی، گوجه وحشی، 

انجیر، کما، کلاغک، زیره، انواع  لاله ها و... اشاره نمود.

حیات وحش:

   قوچ ومیش اوریال و پازن و بز در کوهستان ها از جانوران شاخص منطقه به شمار می آیند . دیگر گونه های مهم 

جانوری منطقه عبارتند از : پلنگ، گراز، گرگ، روباه، شغال، کفتار، گربه پالاس، سمور سنگی، تشی، کبک، تیهو، 

چکاوک، انواع سهره، سلرگپه، بحری، کفچه مار، افعی، مار آتشی و...

منطقه حفاظت شده سالوک: 

     این منطقه در سال  1352 حفاظت شده اعلام شد ، وجود جنگلهای ارس ، دره های زیبا ، تنوع گونه های گیاهی 

و جانوری ، نمای تاریخی پیش قلعه و راههای دسترسی مناسب ، زمینه فعالیتهای مطالعاتی را در منطقه فراهم 

نموده اند.

 

موقعیت جغرافیایی 

     این منطقه با مساحتی برابر 11677 هکتار در غرب پارک ملی  سالوک و در شمال غربی اسفراین در استان

خراسان شمالی قرار گرفته است.و منطقه دارای اقلیم نیمه خشک  معتدل میباشد.

پوشش گیاهی:

   گونه گیاهی غالب منطقه درمنه است که به همراه چنگلهای پراکنده ارس و کونه هایی مانند زرشک ، گون ، 

گلاه ، میر حسن ، ریش بزی ، نسترن وحشی ، آنقوزه ، باریجه ، انجیر و... پوشش گیاهی منطقه را تشکیل میدهد.

حیات وحش: 

     گونه های مهم جانوری منطقه عبارتند از آهو ، قوچ و میش اوریال ، بز و پازن ، گرگ ، پلنگ ، کفتار ، شغال ، سمور سنگی ، سنجاب زمینی ، روباه معمولی ، کبک ، تیهو ، جغد ، انواع سهره ، چکاوک و...

منطقه شکار ممنوع شمال و غرب سالوک:

 

   این منطقه به لحاظ  دارا بودن جمعیت قابل توجهی از  حیات وحش در سال 1379 به عنوان منطقه شکار

ممنوع مصوب گردید  و در  حال حاضر با توجه به پتانسیلهای بالای زیستی پیگیریهای اولیه در خصوص ارتقا

به منطقه حفاظت شده صورت گرفته و موافقت های اولیه آن اخذ گردیده است.

موقعیت جغرافیایی:

    منطقه شکار ممنوع شمال و غرب سالوک با مساحت 22000 هکتار در 42 کیلومتری شمال غربی 

ا سفراین و45 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بجنورد واقع شده است و از نظر توپو گرافی دارای سیمای

کوهستانی – صخره ای میباشد.

پوشش گیاهی:

   ارس ، افرا ، زرشک ، گون ، درمنه ، چوبک ، باریجه ، کلاه میر حسن و...

حیات وحش:

   قوچ و میش اوریال ، کل و بز ، پلنگ ، گربه وحشی ، کفتار ، گراز ، گرگ و پرندگانی نظیر عقاب ، کرکس 

، بجری ، با قرقره شاهین ، سارگپه ، هما ، تیهو ، کبک ، دلیجه و...
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ یکشنبه 15 دی 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه