منطقه امن (پارک ملی سالوک )

   براساس مصوبات جاری 20 درصد مساحت هر یک از مناطق حفاظت شده به منظورتامین امنیت

بهتروحوش و حفظ ارزشهای اکولوژیکی آن تحت عنوان منطقه امن بطور کامل قرق گشته وحفاظت

میگردد.بر این اساس در سال1357 منطقه امنسالوک با وسعت تقریبی ۱۱۶۷۰هکتارانتخاب و مورد

تصویب قرارگرفت . حدود 13سال  قرق و حفاظت کامل این منطقه سبب رشد غنای طبیعی آن گشته 

و به همین دلیل در سال 1380 به خاطر ویژگیهای با ارزش ا کولوژیکی آن به سطح پارک ملی ارتقاءیافت

و در حال حاضر نیز با همین نام تحت کنترل و مدیریت می باشد

                        
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ سه‌شنبه 1 بهمن 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه