نام انگلیسی  :Salook national park

نام فارسی     : پارک ملی سالوک

پارک ملی سالوکدراستان خراسان شمالی بین N3715 تا N3707عرض شمالیE5717 تا E5703طول 

شرقیواقع شدهاست مساحت آن 11670 هکتار میباشد.سالوک در شمال غربی اسفراین قرار دارد.

و دراین منطقه دره‌های زیبا ودیدنی ،توی، زاری،جوزیو چهاربرججنگل‌های پراکنده مشهود است.این 

منطقه  زیستگاه پرندگانو حیوانات بسیاریهمچون آهو، قوچ،میش است و جاذبه‌های گیاهی مانند

گلابیو آلوچهوحشی،زرشک،قره‌میغ، ریخوک زالزالک،نسترن وحشی،افرا کرکو، گز انجیر و گردو است

.درهتوی باطولحدود ‪ ۱۵‬کیلومتر دارای ۱۵‬چشمه دایمی به صورت نهر است که منظره‌های بسیار زیبا

و دیدنی رابوجود آورده است. 

         پیشرفت تکنولوزی و استفاده نادرست از مواهب طبیعت صدمات زیادی را بر پیکره طبیعت و محیط

زیست وارد نموده است.این رفتارنابخردانه انسانی که بدون توجه به اصل بهره وری پایدار اکوسیستمها

مسیر خودرا طی نموده تاکنون منجر به نابودی تعدادزیادی ازگونه های گیاهی و جانوری گشته است.

آگاهی از  پیامدهای خطرناک تخریب  محیط زیست کشور های جهان را بر آن داشته تا نسبت  به این 

مسئله حساسیت نشان دهند و مناطقی از خاک کشورخود را به منظور حفظ و بقایای گونه های گیاهی

و جانوری تحت کنترل و حفاظت قرار دهند که مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی از این گونه می باشند.

اگر جه قرق کردن مناطق از هر کشور از گذشته های دور تحت عنوان نخجیرهای اختصاصی سلاطین  و 

ملوک  مطرح بوده  و  تحت کنترل و حفاظت قرارمی گرفته است، ولی آنچه را که امروزانسان را وا داشته

است تا این مناطق را کنترل نمایدنه فقط بحث شکار و سود جویی مطرح می باشدبلکه هدف عالی تر از

آن حفاظت از این گونه ها است امروزه در سایه تکنولوزی پیشرفت موجودشدیدا آسیب پذیر گشته است.

منطقه حفاظت شده سالوک بر این اساس از سال 1352 تحت حفاظت قرار گرفته است. این منطقه که با

حدود16000هکتار مساحت در شمال غربی شهرستان اسفراین قرار دارد از نظر تاریخی نیزدارای بعضی از

آثاربا ارزش می باشدکه بصورت قلعه های باستانی مربوط به قبل و بعد از اسلام می باشد.از بهترین این 

اثر می توان ازقلعه معروف به سالوک یا صعلوک در شمال غربی منطقه نام بردکه در انتهای دره زاری بر 

فراز صخره های صعب العبورسالوک بنا گشته است به این اثر که به عنوان یک دژ نظامی از آن بهره برداری

می شده است.در زمان مغول مورد تاخت و تاز قرار گرفت ولی علی رغم تلاش زیاد موفق به تسخیرآن نشدند

این  منطقه که از نظر تیپ های گیاهی و گونه های جانوری از تنوع  مطلوبی  برخوردار بوده  است. پس از

شناسایی و معرفی به استناد مصوبه شماره 48مورخه 1352/09/20 شورای عالی حفاظت محیط زیست

به عنوان منطقه حفاظت شده سالوک رسما آگهی می گردد.از آن تاریخ تا کنون منطقه شاهد تحولات مثبتی

در روند افزایش گونه های گیاهی و جانوری بوده،به گونهای که امروزه یکی از مناطق شاخص نه تنها در 

استان بلکه در سطح کشور می باشد.
طبقه بندی:
ارسال در تاریخ پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 توسط علی رضا بیگی

قالب وبلاگ

هدایت به بالای صفحه